Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.BeginUpdateSubscription Method

Asynchronous version of UpdateSubscription(String) method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginUpdateSubscription(
	SubscriptionDescription description,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
The subscription description.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndUpdateSubscription(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to update a subscription.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft