Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionDescription.EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether the batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableBatchedOperations { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft