EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.PrefetchCount Property

 

Gets or sets the number of messages that the message receiver can simultaneously request.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int PrefetchCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of messages that the message receiver can simultaneously request.

Return to top
Weergeven: