Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionClient.EndPeekBatch Method

Finishes an asynchronous peek operation on a batch of messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek batch operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The collection of first messages in the batch.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft