Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.MessageCountDetails Property

Gets message details for a queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageCountDetails MessageCountDetails { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageCountDetails
Returns MessageCountDetails with the number of active messages, dead letters, scheduled messages, messages transferred to other queues, subscriptions, or topics, and the number of messages transferred to the dead letter queue.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft