Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription::EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property bool EnableBatchedOperations {
	bool get ();
	void set (bool value);
}

Property Value

Type: System::Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft