Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
EnableBatchedOperations Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription::EnableBatchedOperations Property

 

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
property bool EnableBatchedOperations {
	bool get();
	void set(bool value);
}

Property Value

Type: System::Boolean

true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft