EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.EnableBatchedOperations Property

 

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableBatchedOperations { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Return to top
Weergeven: