Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.CreatedAt Property

Gets the exact time the message was created.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime CreatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message was created.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft