Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.SendBatchAsync Method

Asynchronously sends a set of brokered messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task SendBatchAsync(
	IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The collection of brokered messages to send.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft