Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.EndPeekBatch Method

Ends an asynchronous operation to peek a batch of messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous operation to peek a batch of messages.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A batch of message.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft