Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueClient.CompleteBatchAsync Method

Asynchronously completes processing of a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task CompleteBatchAsync(
	IEnumerable<Guid> lockTokens
)

Parameters

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The lock tokens associated with locked messages in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft