BatchFlushInterval Property
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

 

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan BatchFlushInterval { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

The batch flush interval.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft