EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactory.CreateFromConnectionString Method (String)

 

Creates a new MessagingFactory object from a connection string.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory CreateFromConnectionString(
	string connectionString
)

Parameters

connectionString
Type: System.String

The connection string.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The newly created MessagingFactory object.

Return to top
Weergeven: