Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingException.Timestamp Property

Gets or sets the time at which the messaging exception occurred.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime Timestamp { get; private set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time at which the messaging exception occurred.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft