Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingException.GetObjectData Method

Populates the serialization information with data about the exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo
The serialized object data about the exception being thrown.
context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext
The contextual information about the source or destinations.

Implements

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
_Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft