Data Property
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingException.Data Property

 

Gets the data associated with the exception.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override sealed IDictionary Data { get; }

Property Value

Type: System.Collections.IDictionary

The data associated with the exception.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft