Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.OnEndPeek Method

Executes the EndPeek operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IEnumerable<BrokeredMessage> OnEndPeek(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result of the operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A list of messages.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft