EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageReceiver.OnEndComplete Method (IAsyncResult)

 

Executes the end complete action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndComplete(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result.

Return to top
Weergeven: