Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageClientEntity.ThrowIfDisposedOrImmutable Method

Throws an exception if the client is disposed or immutable.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposedOrImmutable()

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft