Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageClientEntity.OnEndOpen Method

Executes upon calling the operation to end to open the message client entity.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndOpen(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to open the message client entity.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft