Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageClientEntity.OnEndClose Method

Executes upon calling the EndClose operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndClose(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to close the message client entity.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft