Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

HybridConnectionStateChangedArgs.ConnectionState Property

Gets the current connection state of the hybrid connection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public HybridConnectionState ConnectionState { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.HybridConnectionState
Returns HybridConnectionState.Contains the connection state.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft