Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ConnectionOrientedTransportElement.TransferMode Property

Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("transferMode", DefaultValue = TransferMode.Buffered)]
public TransferMode TransferMode { get; set; }

Property Value

Type: System.ServiceModel.TransferMode
Returns a valid TransferMode value that specifies whether a channel uses streamed or buffered modes of message transfer. The default is Buffered.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft