EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ICustomProvider.IsInitialized Method ()

 

Gets the initialization status of the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool IsInitialized()

Return Value

Type: System.Boolean

Returns true if the configuration store is initialized.

Return to top
Weergeven: