Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MissCount Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

HostCacheStats.MissCount Property

 

The number of cache misses for requested items that were not present in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long MissCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft