Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

EvictionType Enumeration

Specifies the eviction used for a cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum EvictionType

Member nameDescription
LruThe cache uses an eviction policy of Least-Recently-Used (LRU).
NoneThe cache does not evict objects.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft