EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheTransportProperties.ConnectionBufferSize Property

 

Gets or sets the size of the receive buffers used by transport channels.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int ConnectionBufferSize { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

Returns Int32.

Return to top
Weergeven: