Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
DataCacheServerEndpoint Methods
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheServerEndpoint Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Returns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal.(Overrides Object.Equals(Object).)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.(Overrides Object.GetHashCode().)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft