EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheServerEndpoint.CachePort Property

 

The cache port on the cache server.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int CachePort { get; }

Property Value

Type: System.Int32

A Int32 value that represents the cache port number on the cache server.

The cache port number defines the port that is used to transfer cache data. The default port value is 22233.

Return to top
Weergeven: