Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CachePort Property

The cache port on the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int CachePort { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
A Int32 value that represents the cache port number on the cache server.

The cache port number defines the port that is used to transfer cache data. The default port value is 22233.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft