Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheServerEndpoint Class

Used to specify an individual cache host when programmatically configuring the cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheServerEndpoint

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public class DataCacheServerEndpoint

The DataCacheServerEndpoint type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheServerEndpointUsed to define a cache host in the cache cluster for programmatic configuration of the cache client.
Top

  NameDescription
Public propertyCachePortThe cache port on the cache server.
Public propertyHostNameThe computer name or service URL of the cache server.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsReturns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal. (Overrides Object..::..Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCodeReturns the hash code for the DataCacheServerEndpoint. (Overrides Object..::..GetHashCode()()()().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

This class is used with the parameterized DataCacheFactory cache constructor to programmatically configure the cache client.

NoteNote

When you configure cache hosts in Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, make sure to specify those hosts that have been designated lead hosts. This applies to cache clusters that use Xml for the configuration store. Lead hosts are the first cache servers installed in the cluster.

NoteNote

When you configure cache hosts in Windows Azure Shared Caching, specify the service URL from the .

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft