EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheSerializationProperties Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyCacheObjectSerializerType

The type of serialization to use for cached objects.

System_CAPS_pubpropertyCustomCacheObjectSerializer

Returns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.

Return to top
Weergeven: