Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheSerializationProperties Constructor

Creates a new DataCacheSerializationProperties object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSerializationProperties(
	DataCacheObjectSerializerType cacheObjectSerializerType,
	IDataCacheObjectSerializer customCacheObjectSerializer
)

Parameters

cacheObjectSerializerType
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheObjectSerializerType
The serializer type to use for cached objects.
customCacheObjectSerializer
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..IDataCacheObjectSerializer
Specifies an object that implements the IDataCacheObjectSerializer interface for custom serialization.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft