DataCacheReadyRetryPolicy Properties
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheReadyRetryPolicy Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyMaximumRetryIntervalInSeconds

The maximum number of seconds between retries.

System_CAPS_pubpropertyRetryCount

The number of retry attempts.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft