Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheReadyRetryPolicy Class

Controls the retry policy that is used at startup of a Windows Azure cloud service.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheReadyRetryPolicy

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public class DataCacheReadyRetryPolicy

The DataCacheReadyRetryPolicy type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyMaximumRetryIntervalInSecondsThe maximum number of seconds between retries.
Public propertyRetryCountThe number of retry attempts.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

This feature is specifically targeted at Windows Azure applications that host Windows Azure Caching on roles. As the application starts, the cache cluster is also starting. It might take several retries before the cache is ready for use.

Applies only to Windows Azure Caching.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft