Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Value Property

The object stored in cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public Object Value { get; }

Property Value

Type: System..::..Object
An object representing the deserialized form of the cached object.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft