Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Timeout Property

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft