Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CacheName Property

The name of the cache where the object is stored.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string CacheName { get; internal set; }

Property Value

Type: System..::..String
A string value that represents the name of the cache where the object is stored.

The DataCacheItem class is especially useful for updating tags associated with the object and concurrency operations.

Important noteImportant

Tags are not supported in Windows Azure Shared Caching.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft