EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheFactoryConfiguration.LocalCacheProperties Property

 

Gets or sets the local cache settings for the cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public DataCacheLocalCacheProperties LocalCacheProperties { get; set; }

If this property is not set programmatically or is not configured in the application configuration file, local cache will be disabled.

Return to top
Weergeven: