Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
SerializationException Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.SerializationException Field

 

An exception was encountered during object serialization.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int SerializationException

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft