RegistryAccessFailed Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.RegistryAccessFailed Field

 

An error occurred while attempting to access the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int RegistryAccessFailed

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft