PortDuplicationError Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.PortDuplicationError Field

 

One or more ports have duplicate values.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int PortDuplicationError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft