Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NetworkShareFilePermissionsError Field

The specified network file share does not have appropriate permissions.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int NetworkShareFilePermissionsError

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft