EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.InstallPathMissingError Field

 

An error occurred while attempting to read the install path from the registry.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int InstallPathMissingError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven: