IncompleteConnectionParameters Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.IncompleteConnectionParameters Field

 

The specified connection parameters are incomplete.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int IncompleteConnectionParameters

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft