Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
GetComputerDomainError Field
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.GetComputerDomainError Field

 

An error occurred while attempting to get the computer domain.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int GetComputerDomainError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft