ConfigurationStateSaveError Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.ConfigurationStateSaveError Field

 

An error occurred while attempting to save the configuration state.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ConfigurationStateSaveError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft