CacheAdminIncompatibleExpirationParameters Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.CacheAdminIncompatibleExpirationParameters Field

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminIncompatibleExpirationParameters

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft