CacheAdminHostNotReachable Field
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostNotReachable Field

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNotReachable

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft