EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostNameResolveFailure Field

 

The name 'localhost' is unable to be resolved to the current host name.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNameResolveFailure

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Weergeven: