Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CacheAdminHostNameResolveFailure Field

The name 'localhost' is unable to be resolved to the current host name.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostNameResolveFailure

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft